Con Amore en haar geschiedenis in 90 jaar: deel 3

Con Amore bestaat 90 jaar in 2020. De aankomende periode nemen we je mee in onze geschiedenis in een aantal afleveringen met gebruikmaking van muziektermen…

Van Decrescendo naar Crescendo in de jaren zeventig 1965-1980

Het is het jaar 1965.
Het gaat goed en steeds beter met Nederland maatschappelijk gezien, maar met Con Amore is dit niet het geval. Het ledenaantal dreigt een dieptepunt te bereiken. Om het tij te keren wordt gezocht naar een jeugdig bestuursapparaat om nieuwe ideeën te lanceren. Er wordt een festival georganiseerd op 17 september 1966, dat plaatsvindt op het voetbalterrein achter Café Merkus. Voorafgaand aan dit festival was er een optocht vanaf de Waaldijk tot aan de Gansstraat, met grote verenigingen, hetgeen de mensen van Con Amore met een beetje afgunst hebben bekeken, want zij waren eigenlijk nog maar met 7 leden!! Maar als de nood het hoogst is, vaak het muzikale lapmiddel nabij: een z.g. Boerenkapel. Maar daar was ook een aantal nieuwe leden: de Janssens! Zij werden opgeleid door de heer Warbroek en met verve zou later blijken.

Zoals in de vorige aflevering reeds gemeld, is een vernieuwd tamboerkorps opgericht. Met deelname o.a. van vier tamboers die in 1958 reeds op solistenconcours zijn gegaan: Gerard Kolleman, Adrie van de Laak, Chris van Kesteren en André Paardekooper en met meerdere leden uit het succesvolle verleden. Deze doorbraak met het tamboerkorps heeft ook positieve uitstraling op de fanfare want er wordt o.a. stevig geëxerceerd o.l.v. Jan van Lienden, die op voordracht van Rob Hageman naar Oosterhout is gehaald om het nieuwe tamboerkorps naar grotere hoogten te leiden. Er zijn veel gebeurtenissen n.a.v. het 40-jarig bestaan van Con Amore in zeer positieve zin. De vereniging maakt zich sterk om het subsidiebeleid van de gemeente Valburg aan te kaarten waardoor ook de andere verenigingen uit gemeente daarvan kunnen profiteren. Er wordt een G.M.O.B. (Gezamenlijke Muziekverenigingen Over-Betuwe) opgericht die de belangen van de verenigingen behartigt en waaraan Con Amore van harte deelneemt.

Ook naar buiten toe moet er een goede presentatie zijn wat uitmondt in een uniformen fonds. Theo Boll, Henk van Ewijk, Jan Huisman en Eef Dupont krijgen het voor elkaar om middels een bliksemloterij en een Fancy-Fair de nodige gelden bij elkaar te krijgen voor nieuwe uniformen. Overigens Con Amore zal als organisator van Fancy Fairs nog menig keer van zich laten horen en zien. In aanwezigheid van oud- en erevoorzitter Theo van Woerkom en burgemeester Labree worden op Koninginnedag 30 april 1973 dan ook de uniformen overhandigd, waarbij de gemeente vijf uniformen als subsidie heeft bijgedragen.

Het zijn bijzondere tijden voor Muziekvereniging Con Amore in deze jaren: de tamboers gaan op concours in Rhenen en met succes. En dan 1975 een reis naar Usingen in Jumelage-verband waarbij Con Amore zijn beste beentje voor zet en de “klik” met Usingen altijd een blijvertje zal zijn. En dat blijkt al snel als bij het tegenbezoek van Usingen, Con Amore door de turnvereniging Tus Eschbach wordt gevraagd hun 75-jarige jubileum op te luisteren.
Terug uit Eschbach al weer het volgende hoogtepunt: de opening van het Dorpshuis op 21 augustus 1976 waardoor Con Amore eindelijk een vaste repetitieruimte krijgt in de foyer. Het Dorpshuis biedt ook nieuwe mogelijkheden om concerten te organiseren.  

Het Nieuwjaarsconcert onder de benaming ENTREE 1977 was het eerste concert dat als zodanig werd gegeven. Was het destijds de z.g. boerenkapel van Con Amore, nu werd het de “Waallander Kapel” die na afloop van de Nieuwjaarsconcerten Egeländer muziek afgewisseld met populaire nummers ten gehore brengt.

Was het in 1965 zo dat er weinig (jeugd) leden toetraden tot Con Amore: meester A.J. van de Akker van de Leonardusschool kreeg het voor elkaar in no time een jeugdfanfare op te richten die zijn weerga niet kende zowel in Oosterhout maar ook in de regio. Drijvende krachten achter deze fanfare waren Mevr. Kolleman, mej G. Jansen, Henk van Dam, Wim van Kesteren, Piet van Antwerpen, Herman Spaan, Hent Opgenoort en later Stef Fölker, Jan Schilting en Alex Hermsen. Van de Akker krijgt het voor elkaar de JMO met tachtig leden een instrument te laten bespelen en te voorzien van een uniform met de bekende “kolbak”!! En met name tamboers in Oosterhout hebben het slagwerk  in hun genen en bij de JMO was dat niet anders. Een naam die in dat verband vaak genoemd wordt: Gerrie Erkens als instructeur en begaafd percussionist. Met de JMO zijn vele optredens bekend maar die van de opening van Barenbrug is wel de bekendste in het bijzijn van Prins Bernard die met een heli aankwam. Met het vertrek van de heer van de Akker uit Oosterhout moest er een andere weg ingeslagen worden. Willy van de Voort wordt de dirigent van Con Amore nadat Jan Warbroek op 30 april 1978 officieel afscheid heeft genomen na veertig jaren trouwe dienst als dirigent en “directeur!”. En de fanfare wordt harmonie met houtblazers, want Willy van de Voort was van huis uit een klarinettist dus dan kun je geen betere wensen.

Dit alles is tot stand gekomen nadat JMO en Con Amore op 21 oktober 1978 een akkoord hebben bereikt om als één Muziekvereniging Con Amore verder te gaan.

Volgende keer: Crescendo Marcato, de jaren tachtig door 1980-1990