Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marleen Borkent-Janssen telefoon: 06-23725724.

Met de link hieronder kunt u direct contact opnemen met het secretariaat: conamoreoosterhout@gmail.com.

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via mailadres: vcpconamore@gmail.com.

Het bestuur:

  • Marleen Borkent-Janssen, voorzitter
  • Nelleke van der Voort, penningmeester
  • Jacquelien Schimmel, secretaris
  • Daan Janssen, algemeen bestuurslid
  • JP Veldman, algemeen bestuurslid

Repetities:

elke vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur, Wit Lof repeteert voorafgaand en start om 18.45 uur.

Locatie:  

Dorpshuis De Schakel te Oosterhout.

Het bijwonen van een repetitie is mogelijk, neem even contact op met Marleen.

Bankrekeningnr: NL36RABO0139803955  KvK: 401 44 514

Postadres:

Muziekvereniging Con Amore
p/a Bloemenhof 14
6678 BP Oosterhout