Con Amore en haar geschiedenis in 90 jaar: deel 6

Con Amore bestaat 90 jaar in 2020. De aankomende periode nemen we je mee in onze geschiedenis in een aantal afleveringen met gebruikmaking van muziektermen…

Allegro Vivo de jaren negentig in en verder……………….

Was er in 1991 een prachtige start met de presentatie van het boek 60 jaren Con Amore. In 1992 start Con Amore natuurlijk als vanzelf met een Nieuwjaarsconcert onder de naam ENTREE.

Er komt veel kijken bij een dergelijk concert: van programma tot repeteren, van uitnodiging tot verwelkoming, van aankleding tot presentatie. Ook en vooral niet te vergeten de verschillende personen en instanties die medewerking verlenen zoals het Dorpshuis waar het concert plaats vindt; de gulle bloemisten die het podium en zaal altijd weer een fleurig aanzien geven; de mensen van licht en geluid. Met name Henk Degen, zelf ooit tamboer en samen met Wim Maassen tig (!) keer het moeilijke tamboerwerk genaamd Down Valley uitgevoerd en het regisseren door Maarten Pijnenborg en Edwin van Wissen van bepaalde concerten met gebruikmaking van de partituren van de te spelen werken om zo mooiere lichteffecten te krijgen. (Niet dat dit allemaal op het nieuwjaarsconcert van 1992 aan de orde was maar het is voor u als lezer wel een inzicht hoe en wat er op dergelijke concerten gebeurde).

Ook buiten de dorpsgrenzen timmert Con Amore aan de weg: zo stond er een uitwisseling met het Arnhems Harmonie Orkest op de rol, een harmonieorkest dat vaak als huisorkest fungeert van de Gemeente Arnhem. Voor de leden van Con Amore een mooie afwisseling om op een andere locatie te kunnen musiceren dan in het eigen dorp. Maar ook de kerkconcerten met Pasen en in aanloop naar Kerstmis waren terugkerende optredens. Met de Donateursconcerten scoorde Con Amore altijd hoge cijfers, vooral in de culturele richting. Aan dit concert was ook altijd een toneeluitvoering verbonden. Aktiva zoals de plaatselijke toneelvereniging heette, speelde dan de sterren van de hemel. Er werd goed geacteerd op vaak hilarische wijze, soms met een interactie naar de zaal. Bijzonder was dat leden van de muziekvereniging ook een rol hadden als acteur bij Aktiva. Dat maakte het soms qua besteding van tijd aan beide verenigingen lastig, anderzijds had het ook weer een hoog cultureel gehalte.

Bij een muziekvereniging vonden ook droeve gebeurtenissen plaats zoals het overlijden van sterk tot de verbeelding sprekende persoonlijkheden. In het jaar 1991 muzikant Grad Janssen en in 1992 oud-dirigent Jan Warbroek.

In deze jaren 90 waren de bijzondere Jumelage-uitwisselingen met Usingen. Met een
Schlossgartenconcert in Usingen en in Valburg een jubileumconcert op Schoonderlogt ter ere van 25 jaar Jumelage met Usingen.

Met het thema “bezielende kunst” treedt Con Amore op samen met de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht op Plein 1944 in Nijmegen. Bij dit optreden werd het nummer
“ik voel me zo raar” uitgevoerd zonder het bekende notenschrift maar op een fonetische speelwijze, heel bijzonder. Ook bijzonder was dat het toegezegde bedrag voor dit optreden van de gemeente Nijmegen nog steeds ontvangen moet worden!

In datzelfde jaar wordt door Con Amore muziek ten gehore gebracht ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding tijdens een oecumenische dienst. Hierbij worden oorlogsfragmenten gelezen uit het dagboek van Zuster van Dodeweerd, de wijkzuster in Oosterhout. Chr. Gemengd koor ”Nieuw Leven” uit Slijk-Ewijk werkt hieraan mee, als ook het Jongerenkoor uit Oosterhout en een gemend koor uit Lent. In de Leonarduskerk wordt het gerestaureerde orgel in gebruik genomen tijdens een kerstconcert en samen met Con Amore wordt de Prelude uit het “Te Deum” gespeeld.

Wat uniek is voor een muziekvereniging: twee leden van Con Amore zijn Prins Carnaval in het jaar 1995!! Erik de Basbloazer wordt prins bij de Wielwoalers in Oosterhout en Cees van de Nijediek prins bij de Waalkanters in Slijk-Ewijk. Er zijn overigens nog veel meer prinsen geweest die uit Con Amore stammen, hetgeen aangeeft hoe verbonden de gemeenschap in een dorp als Oosterhout en Slijk-Ewijk is.

In 1995 ter gelegenheid van het 65 jarig jubileum van Con Amore is er een promsconcert met Muziekvereniging PWA Elst, Postharmonie Nijmegen, de drumfanfare van Koninklijk Luchtmacht en Major Dundee met Dick van Altena. Deze promsconcerten worden in latere jaren nog eens herhaald.

Om het allemaal te communiceren ziet het Con Amore clubblad in 1996 het eerste muzieklicht. Maarten Daam en later Henk Smits waren respectievelijk de hoofdredacteuren. Het gaf soms nog wel een paar superlatieven in dat blad want een Paasdienst werd soms een(Haas(t)dienst en Oosterhout heette plotseling Bois de l’est. Sjoc avondvierdaagse werd Sjocking again en Sinterklaas in Oosterhout: hij zag al weer “Bleeker”.

Dat Con Amore in die jaren nog al aan de weg timmert blijkt uit deelname aan het evenement Western Experience in de Brabanthallen in den Bosch met arrangementen van Rudy Böhmer en Dick van Altena. Er wordt opgetreden met Major Dundee in een zaal/hal voor een paar duizendtoeschouwers. Een belevenis voor de muzikanten van Con Amore. Wat in die periode ook tot de verbeelding spreekt is het optreden van Con Amore op het sportpark Balveren aan de Oosterhoutsestraat tijdens de voetbalwedstrijd OSC-Feijenoord ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan van OSC met uiteraard de mars “Koning Voetbal”.

In datzelfde jaar gaat de harmonie op concours in Zwolle en promoveert daar naar de afdeling “uitmuntendheid”. Hieruit bleek dat Con Amore op een kwalitatief hoog niveau is gekomen en dat gaf perspectief voor de toekomst.

Voor belangstellenden die alle voorgaande aflevering gelezen hebben: in Dorpshuis “de Schakel” hangen een drietal collages die ook een beeld geven van Con Amore 90 jaar.