Con Amore en haar geschiedenis in 90 jaar: deel 5

Con Amore bestaat 90 jaar in 2020. De aankomende periode nemen we je mee in onze geschiedenis in een aantal afleveringen met gebruikmaking van muziektermen…

Allegro Vivo de jaren negentig in………..

En daar was dan het jaar 1990. Zoals gebruikelijk en traditioneel het Nieuwjaarsconcert waarover de recensent van de Gelderlander Maarten-Jan Dongelmans zich uitsprak: “Con Amore wist uitstekend raad met de uiteenlopende muzikale inhoud van harmonie en tamboerkorps: show, agressie, intimiteit; het zat er allemaal in”. En war er ook in zat was de Dixiland Jamboree met solisten als Liesbeth Eggermont op klarinet, Peter jr. van Brakel op trompet, Maarten Daam op alt-sax, Coen Janssen op trombone en Jan Janssen op bas.
Ook de jeugd o.l.v. Frank Extra de jeugdopleider liet zich gelden op dit concert. Extra glans krijgt de jubileum-opening door de huldiging van drie jubilarissen Lex Paul en Walter Janssen voor hun twaalf en een half jaar lidmaatschap en Jan van Dam voor zijn vijf en twintig jaar lidmaatschap. Er was een verrassing aan het slot: Theo Smits, de broer van de voorzitter Henk Smits, overhandigt de door hem gecomponeerde mars Viva Con Amore ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum. En Theo sprong zelf op de bok om deze mars ten gehore te brengen.
En het zal Con Amore niet zijn om wederom met een aantal enthousiaste dorpsgenoten een jubileumcommissie te vormen met het doel van dit jubileumjaar een succes te maken.

Deze keer bestond de commissie uit Eef Dupont (voorzitter en oud-lid van het tamboerkorps), Piet Bleeker (secretaris), Jan Janssen (penningmeester), Jan Broenland, Jan van Wissen, Georg Eggermont Sr., Ben Mombarg, Jan Geurts, Thea Huisman en Ida Paul. Door de organisatie van een Fancy Fair hopen zij een aanzienlijk bedrag binnen te krijgen voor nieuwe uniformen. Het motto was dan ook : “een nieuw tuniek voor de muziek”. Met een lotenverkoping als slot kan een bedrag van zevenendertigduizend gulden worden overhandigd met een symbolisch cheque door Piet Bleeker op de jubileum-receptie. Maar om aan dit bedrag te komen was er in juni van dat jaar al een drie daags festijn op het terrein van Wim Weijs in een grote tent. Op 1 juni vond de opening plaats met een concert dat door Maarten-Jan Dongelmans als knallend vuurwerk voor Con Amore werd omschreven. Tijdens de uitvoering van de Royal Fireworks Music van Händel werd die ook letterlijk met prachtige vuurwerkfonteinen uitgevoerd.

Het programma dat samengesteld werd was een compilatie van iets zoals toppers van toen. Zo kwamen de Selvera’s in de Postkoets voorbij rijden en de kaboutertjes van
Noack marcheerden op vrolijke tonen. Maar ook de Florentiner Mars en het spektakelstuk Moments for Morricone.

De avond van 1 juni werd voorzien met muziek van de Leemkuulers uit Bemmel en de
eigen band de Noc Eroma’s. Op naar 2 juni met rondgangen van muziekverenigingen uit de omgeving en ’s avonds een dansavond met de Homburg Big Band.

Op 3 juni waren het Theresia uit Lent en de Postharmonie en de Voleza-kapel. In de avond was er voor de jeugd de National Four.

Terug naar de receptie op 14 juli 1990 in het Dorpshuis. Het actiecomité genoemd in de vorige alinea’s heeft op deze dag met de overhandiging van de symbolisch cheque een bedrag van zevenendertig duizend gulden een geste neergezet waar uit blijkt hoe verbonden de muziekvereniging Con Amore is met de bewoners van Oosterhout, Slijk-Ewijk en Loenen. Aardig te noemen is de felicitatie uit California Amerika van Herman Wanders die daar heen geëmigreerd is. Herman was in Oosterhout een adequaat bestuurder die tevens een aantal zaken kon faciliteren. Maar het hoogtepunt op deze receptie moest nog komen want Grad Janssen mocht de zilveren eremedaille behorende bij de Orde van Oranje Nassau in ontvangst nemen. Deze werd hem opgespeld door burgemeester Mr. C. van der Vliet. Deze medaille was hem van harte gegund, want als je als muzikant maar ook als muzikantenvader inzet voor de muziekvereniging dan heb je hem ook verdiend.

Na dit jubileumjaar zou je denken even een pas op de plaats, maar niets was minder waar.

Juist dan was er de stimulans om muzikaal, cultureel en sociaal te oogsten. Op het nieuwjaarsconcert van 1991 werd het boek 60 jaar Con Amore gepresenteerd met een eerste exemplaar voor oud-dirigent Jan Warbroek. Irna Ritmeester Ben Platenkamp en Peter van Brakel hebben veel werk gehad en gemaakt dit naslagwerk samen te stellen.

Met veel foto’s wordt de geschiedenis vanaf de Mandolineclub weergegeven. En in het jaar 1991 waren er tal van optredens: de Noc Eroma’s (Con Amore maar dan andersom) traden op in Hemmen bij de Jumelage met Usingen, de harmonie in concert in de Vereeniging in Nijmegen voor het nieuwe CWZ ziekenhuis, vele leden van Con Amore
hebben bijgedragen aan de actie “Blij voor een Lei” voor een nieuw dak op de Leonarduskerk, de Noc Eroma’s drie dagen te gast in Usingen-Kransberg bij het door de muzikanten onvergetelijke Brandweerfeest.

En natuurlijk het concours van de harmonie op 17 november 1991 in Beek en Donk met een promotie naar de 1ste Afdeling met een puntentotaal van 301.

Volgende keer Alegro Vivo de jaren negentig en verder…………………