Bestelling kaartjes Winterconcert 2018

Stuur een mailtje naar  info@conamore-oosterhout.nl

Graag hierin vermelden:

• naam

• adres

• telefoonnummer

• aantal kaartjes à € 17,50

 

Het totaalbedrag overmaken op bankrekeningnr. NL36RABO0139803955

 

U kunt ook kaarten kopen bij de leden van muziekvereniging Con Amore, of bij:

Accountantskantoor Janssen CS of Dorpshuis De Schakel